Będę grał w grę

W czerwcu 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia przedstawiła projekt jedenastej rewizji Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-11).
Jedną z najbardziej kontrowersyjnych nowości
jest w niej wyszczególnienie jednostki chorobowej 6C51 – gaming disorder.