Europa Wschodnia. Nowe rozdanie

Publikacja przygotowana przez Instytut Europy Środkowej w Lublinie podejmuje próbę uchwycenia zamian zachodzących w Europie Wschodniej w dobie toczącego się konfliktu zbrojnego Rosji z Ukrainą.